HOŁD DLA FORMALNOŚCI

Polityka prywatności

Administratorem Serwisu 5pillows i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Emptor Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-386 Gdansk, Leborska 3b, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000493891 i numerem NIP 5842732924.

Administrator Serwisu dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo, integralność i poufność danych, w tym danych osobowych Użytkowników usługi elektronicznej 5pillows oraz osób odwiedzających Serwis Internetowy w domenie 5pillows.com.

Kiedy odwiedzasz stronę 5pillows.com, Emptor Labs zastrzega sobie prawo do zbierania danych dotyczących sposobu Twojego korzystania z tej strony, jak i danych o plikach cookies. Emptor Labs zbiera i przetwarza dane osób rejestrujących się w ramach usługi elektronicznej 5pillows.

Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług elektronicznych. Emptor Labs zawsze wskazuje jakie dane są niezbędne i wymaga ich podania, aby skutecznie zarejestrować się w ramach usługi elektronicznej 5pillows.

W związku z rejestracją w ramach usługi elektronicznej 5pillows, Użytkownik zostanie poproszony o podanie takich danych jak: nazwa użytkownika, adres email, numer telefonu, firma, imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności lub inny adres kontaktowy, informacje niezbędne w celu uiszczenia opłat z tytułu korzystania z Usługi. Użytkownik został poinformowany, iż jego dane, w celu realizacji usługi, przetwarza Emptor Labs.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych ze świadczeniem usługi elektronicznej 5pillows. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 powołanej ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych. W systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, Administrator stosuje szczególne metody szyfrowania i zabezpieczania danych przed ich utratą, uszkodzeniem i przede wszystkim dostępem osób nieupoważnionych. Administrator Danych Osobowych, w doborze środków zabezpieczenia danych osobowych kieruje się atrybutami bezpieczeństwa, którymi są integralność, poufność, dostępność, autentyczność, rozliczalność oraz niezawodność. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych Użytkowników Serwisu i usługi elektronicznej 5pillows oraz adresów poczty elektronicznej, poprzez ograniczenie dostępu do tych danych. Tylko wąskie grono pracowników i współpracowników Administratora, odpowiedzialnych za prawidłowe działanie Serwisu i dostarczanie Użytkownikom Usługi elektronicznej 5pillows, ma dostęp do danych osobowych Użytkowników.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych jakimkolwiek osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane Użytkownika Usługi 5pillows powinny być przechowywane w sposób gwarantujący poufność, w szczególności login Użytkownika i jego hasło w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do konta Użytkownika. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo i poufność jego hasła umożliwiającego dostęp do Usługi 5pillows.

Informacje podane w Profilu Użytkownika są przez Administratora wykorzystywane wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami oraz w celu świadczenia Usługi.

Emptor Labs może kierować do Użytkowników, w szczególności na adres poczty elektronicznej czy numer telefonu, korespondencję dotyczącą Usługi i zasad korzystania przez Użytkownika z Usługi, ponadto wiadomości i informacje handlowe pochodzące od Administratora, a także innych dostawców i usługodawców.

Administrator zapewnia użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

Korzystając z Usługi 5pillows Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane, w tym dane dotyczące transakcji płatniczych oraz jego dane osobowe, będą przetwarzane przez PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. PayLane Sp. z o.o. jest dostawcą usług płatniczych świadczonych drogą elektroniczną i będzie przetwarzać dane Użytkownika wyłącznie w celu poprawnej i bezpiecznej realizacji usług płatniczych na rzecz Użytkownika.

Administrator robi wszystko, aby zachęcić Użytkowników do ponownego odwiedzenia Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swoje usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej następujące informacje: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres IP oraz nazwę domeny. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Pragniemy dostarczyć Państwu Serwis, który sprosta wszystkim Państwa oczekiwaniom i w tym celu wykorzystujemy technologię „cookies”. Plik „cookie” zawiera dane, które odwiedzana strona przesyła wyszukiwarce internetowej. Dane tak przesłane zapisane są na twardym dysku komputera, dzięki czemu pozwalają na rozpoznanie Użytkownika w trakcie jego następnych odwiedzin. Ustawienia przeglądarki można zmodyfikować w taki sposób, aby informowała o otrzymaniu pliku „cookie”. Dzięki zebranym danym możemy na bieżąco aktualizować i w pełni dostosować usługę elektroniczną 5pillows do indywidualnych potrzeb klientów. Zawsze jesteśmy otwarci na Państwa pytania i sugestie.

Emptor Labs oświadcza, iż w żaden sposób nie uzyskuje dostępu, tym samym nie przetwarza danych osobowych zawartych w Treściach Użytkownika czy w inny sposób gromadzonych w ramach Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za administrowanie i przetwarzanie wszelkich danych osobowych zawartych w Treściach Użytkownika, czy w inny sposób gromadzonych w ramach Usługi. W szczególności Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawności i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszelkich procesów dokonywanych przez Użytkownika na danych osobowych gromadzonych przez Użytkownika w ramach Usługi. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny i uprawniony do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Użytkownika w ramach Usługi.

Emptor Labs nie ma dostępu i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w ramach Treści Użytkownika, nie gwarantuje poprawności przetwarzania przez Użytkownika tych danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia w zakresie przetwarzania danych Użytkowników i niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres:

e-mail: help@5pillows.com

Emptor Labs Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
Polska